Zapach Marki

Zapachy i urz±dzenia do kreacji wizerunku zapachowego

ZAPACH MARKI

Aroma Marketing on line

Zapachy i urz±dzenia do kreacji wizerunku zapachowego

Specjali¶ci wizerunku zapachowego

Pomagamy Państwu wzmacniać działania osi±gnięcia zamierzonego celu biznesowego poprzez zaplanowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii zapachowej.

Oferujemy dyfuzory i zapachy dedykowane do :

  • miejsc
  • produktów
  • usług
  • wydarzeń
  • unikalnego logo zapachowego
  • no¶ników reklamowych
Pewne emocje s± u¶pione w pamięci konsumenta i mog± być rozbudzone przez potęgę zapachu.
My wiemy jak tego dokonać.
2015-2019 © Zapach Marki logo Zapach Marki