Zapach Marki - dodatki zapachowe

Wzmocnienie ofert specjalnych - dodatki

Promocje handlowe powinny być udane........

Linia mini dyfuzorów pozwala wzmocnić informację zapachową w miejscu promocji produktu lub usługi.
Emitując zapach wokół wybranego miejsca skupiamy szczególną uwagę klienta i prowokujemy do decyzji zakupowej.

W miejscu promocji i w miejscu specjalnych akcji handlowych można przewidzieć jeden lub kilka dyfuzorów z wybranymi zapachami indywidualnymi.

dyfuzory PLV dyfuzory PLV dyfuzory PLV

Dyfuzory PLV są uruchamiane w zależności od Państwa życzenia przykładowo :

2015-2022 © Zapach Marki logo Zapach Marki